Μπορείτε να ενοικιάσετε και εσείς ένα φορτηγό !!

 

Τώρα μπορείτε να κάνετε μόνοι σας την μεταφορά της οικοσυσεκυή σας..

Η εταιρία μας διαθέτει μικρά και μεγάλα φορτηγά ανάλογα τον όγκο της οικοσυσκευή σας.

Κατά τον ίδιο τρόπο μπορείτε να μισθώσετε και ένα ανυψωτικό μηχάνημα για τις ανυψώσεις επίπλων, ηλεκτρικών ή φωτοβολταϊκών.

Όλες οι ενοικιάσεις συνοδεύονται από οδηγό χειριστή.

ανυψωτικό ανυψωτικό-φορτηγό 

 Στόλος